Romantismul este o mișcare literară apărută la sfârșitul secolului al XVIII-lea în Anglia și în Germania, iar în secolul al XIX-lea în Franța ca o reacție împotriva clasicismului, având următoarele trăsături:

O primă trăsătură o constituie faptul că literatura romantică este o expresie a sentimentului și  fanteziei creatoare, în timp ce clasicismul este rezultatul echilibrului și al rațiunii.

O a doua trăsătură este aceea că personajul literar romantic este recrutat din toate categoriile sociale, spre deosebire de cel clasic, în care este luat din rândurile nobilimii și ale familiei regale, oamenii din popor fiind neglijați.

O a treia trăsătură este constituită de faptul că, în ceea ce privește tematica literaturii romantice, se manifestă în special interesul lor pentru frumusețea naturii, aceasta participând la stările afective ale eroului romantic și ale eului liric. Totodată,  se manifestă interesul pentru folclor, pentru istoria națională, exaltând patriotismul.

O a patra trăsătură este reprezentată de faptul că romantismul introduce în literatură categorii noi estetice,  precum urătul, grotescul, macabrul, fantasticul și aspirația spre originalitate. De asemenea, introduce noi specii literare: meditația, elegia, nuvela istorică, poemul filozofic, drama romantică.

De asemenea, principalul procedeu artistic folosit de scriitorii romantici este antiteza romantică, aceasta apare atât în structura poeziei, cât și în conceperea personajelor.

În ceea ce privește îmbogățirea limbii literare, aceasta se realizează prin folosirea cuvintelor și expresiilor populare, folosirea arhaismelor, a regionalismelor și a cuvintelor de argou.

În ultimul rând, sunt create personaje excepționale. Un exemplu în acest sens este  Alexandru Lăpușneanul sau Dionis, personajul principal din opera literară Sărmanul Dionis scrisă de  Mihai Eminescu.

În concluzie, romantismul este un curent literar apărut la sfârșitul secolului al XVIII-lea în Anglia și în Germania, iar în secolul al XIX-lea în Franța ca o reacție împotriva clasicismului.