•             Cazurile şi funcţiile sintactice ale pronumelui personal ( clasa a V-a)

  1. cazul nominativ:
  • Funcţia sintactică de subiectEu scriu. ( cine scrie?-eu).

 

  • Funcţia sintactică de nume predicativ: Prietena mea este ea. ( stă lângă verbul copulativ a fi şi ,astfel, devine nume predicativ).

2. cazul acuzativ:

  • Funcţia sintactică de complement directL-am văzut ieri. ( pe cine am văzut?-pe el, îl,  l-forma neaccentuată a pronumelui personal, persoana a III-a, numărul singular el în cazul acuzativ).

 

  • Funcţia sintactică de  complement indirect: Am vorbit despre ei. ( despre cine am vorbit?-despre ei). /Am vorbit cu ei. ( cu cine am vorbit?-cu ei).

 

 

  • Funcţia sintactică de complement circumstanţial de mod: Gândeşte ca mine. ( cum gândeşte?-ca mine. Este o comparaţie, arată modul în care se petrece acţiunea arătată de verb).

 

  • Funcţia sintactică de nume predicativ: Cărţile sunt pentru tine.(stă lângă verbul copulativ a fi şi ,astfel, devine nume predicativ. Nu putem spune Cărţile există pentru mine/Cărţile se află pentru mine etc. Mereu facem testul verbului a fi).

3. cazul genitiv:

  • Funcţia sintactică de atribut pronominal genitival: Cartea lui este pe masă. ( a cui carte? a lui. Arată posesia. Nu punem niciodată întrebarea cui carte?, deoarece această întrebare este a complementului indirect, iar pentru a-l afla, întrebăm verbul şi niciodată substantivul, aşa cum se întâmplă în cazul de faţă. Întrebarea a cui este pusă substantivului carte.).

 

  • Funcţia sintactică de nume predicativ: Cartea este a ei. (stă lângă verbul copulativ a fi şi ,astfel, devine nume predicativ).

 

În concluzie, acestea sunt cazurile şi funcţiile sintactice ale pronumelui personal pentru această clasă.