10. Valorile morfologice ale cuvântului ,,tot”:

  • Pronume nehotarât: A rezolvat tot.
  • Adjectiv pronominal nehotărât: A consumat tot uleiul. ( se arcordă în gen, număr și caz cu substantivul ,,uleiul” și devine adjectiv, schimbându-și astfel valoarea morfologică).
  • Adverb de timp:  Tot greșea la exerciții. ( Poate fi înlocuit cu adverbul mereu).
  • Substantiv comun: Eu și Ioana facem câștigul un tot.

11. Valorile morfologice ale cuvântului ,,mult”:

  • Adverb de mod cantitativ: Lucrează mult.
  • Adjectiv pronominal nehotărât: A cumpărat mult orez. ( deoarece se află în fața substantivului).
  • Adjectiv propriu-zis: Elevi mulți te-au așteptat. (  este adjectiv propriu-zis deoarece este așezat după substantiv).
  • Substantiv comun: Multul umple sacul.

12. Valorile morfologice ale cuvântului ,,lor”: