Definiţia complementului

Complementul este partea de propoziţie secundară care determină verbe ( unui verb îi pui întrebarea pentru a gasi complementul), adjective, adverbe, interjecţii.

Tipuri de complement

Complementele sunt de două feluri:

a) Necircumstanţiale:

 • complementul direct
 • complementul indirect
 • complementul de agent

b) Circumstanţiale:

 • de loc
 • de timp
 • de mod
 • de cauza
 • concesiv
 • condiţional
 • de scop

a) Complementele necircumstanţiale

 • Complementul direct răspunde la întrebările pe cine?, ce? şi determină verbe ( lor le punem întrebarea pentru a afla complementul direct. )

Exemple:    Am cumpărat o vază nouă. Ce am cumpărat? O vază=CD

 • ce fel de vaza? Nouă=atribut adjectival. Ne spune ceva despre substantivul comun,,vază’’.

Am ajutat-o pe Dana. Pe cine am ajutat-o? Pe Dana=CD

Îi ştiu pe amandoi. Pe cine? Pe amândoi=CD

Termin de vorbit şi te ajut. Ce termin? De vorbit=Cd

Aud lătrând un câine pe stradă. Ce aud? Lătrând=Cd

 

 • Complementul indirect răspunde la întrebările: cu cine?, cu ce?, de la cine?, de la ce?, pentru cine?, pentru ce?, la cine?, la ce? cui?

TOATE ACESTE ÎNTREBĂRI SUNT PUSE VERBULUI, AŞA CĂ ÎNAINTE AFLĂM CARE ESTE ACESTA!!

Exemple: I-am dat caietul copilului. Cui i-am dat caietul? Copilului=CI

 Ce i-am dat? Caietul=CD

Am vorbit despre excursie. Despre ce am vorbit? Despre excursie=CI

Am fost cu el in Paris. Cu cine? Cu el=C

M-am gândit la tine aseară. La cine? La tine= CI

 

 • Complementul de agent

Arată cine face acţiunea şi determină un verb la diateza pasivă ( verbul a fi la unul din modurile personale şi participiul verbului de conjugat: verb terminat în t sau s: câştigat, desenat, scris).

Complementul de agent răspunde la întrebările: de cine?, de către cine?

Ion este ajutat de profesoară. De către cine este ajutat? De profesoară=C de agent

Masa este creată de el. De către cine este creată? De el=C de agent

Ea fusese ajutată de colega sa. De către cine? De colega=C de agent

A fost ascultat de comisie. De cine? De comisie=C de agent

În concluzie, complementul este partea de propoziţie secundară care determină verbe, nu substantive; este de două feluri şi ne ajută să ne exprimăm corect atunci când dorim, de pildă, să vorbim despre ultima carte pe care am citi-o şi căreia i-am făcut o recenzie.

Niciodată nu spunem cartea care am citi-o si la care i-am facut o recenzie…