Caracterizarea personajului literar este o compunere pe baza textului literar, evidențiind trăsăturile  morale și fizice ale personajului, atitudinile, comportmentul, concepțiile, toate acestea reieșind din evenimentele prezentate și din relațiile acestuia cu alte personaje.

Caracterizarea personajului trebuie să cuprindă componentele specifice unei compuneri: introducere, cuprins și încheiere.

În introducere trebuie stabilit tipul de personaj ( principal, secundar, episodic, individual sau colectiv), de aici reieșind importanța lui în acțiune, iar în raport cu realitatea, același  personaj poate fi: real, fantastic sau cu puteri supranaturale.

De asemenea, tot în introducere  sunt menționate mijloacele de caracterizare:

  • Caraterizarea directă realizată de autor ( portetul), realizată de celelalte personaje, dar și autocaracterizarea ( autoportretul).
  • Caracterizarea indirectă reiese din faptele personajului, comportamentul acestuia, atitudinea, gândurile, numele și limbajul acestuia, dar și din indicațiile regizorale în operele literare care aparțin genului dramatic.
  • Totodată, relația personajului principal cu celelalte personaje din opera literară reiese prin intermediul caracterizării indirecte.

În cadrul cuprinsului, trebuie precizate trăsăturile personajului, semnificațiile acestora, fiind, de asemenea, ilustrate. Este necesară și exemplificarea mijloacelor artistice folosite de autor în caracterizarea personajului:  caracterizarea directă și cea indirectă.

În redactarea încheierii, este necesar de menționat semnificația personajului în opera literară aleasă, tipologia în care se încadrează acesta, atitudinea autorului față de personaj, opinii critice  sau personale.

În concluzie, caracterizarea personajului literar este o compunere pe baza textului literar, evidențiind trăsăturile  morale și fizice ale personajului, atitudinile, comportmentul, concepțiile, acestea reieșind din caracterizarea directă și cea indirectă.

 

Exemple de opere în care putem realiza caracterizarea unui personaj literar:

Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă

Alexandru Lăpușneanul de Constache Negruzzi

Moara cu noroc de Ioan Slavici

Ion de Liviu Rebreanu

Moromeții de Marin Preda

Iona de Marin Sorescu