clasa a XII-aLiceu
October 14, 2016

Iona

Iona  de Marin Sorescu Multiplele interpretări ale acestei opere dramatice Iona este o operă dramatică în patru acte şi a fost publicată în 1968 în revista Luceafărul; face parte dintr-o trilogie dramatică intitulată Setea muntelui se sare, alături de Paracliseul şi Matca.Toace aceste piese de teatru abordează aceeaşi problematică şi anume setea nelimitată a omului pentru absolut. Iona poate fi interpretată ca o metaforă a singurătăţii, a destinului şi mai ales ca o metaforă a morţii. În primul rând, acceastă piesă de teatru poate fi interpretată ca o metaforă a singurătăţii; eroul îl reprezintă pe omul prizonier al primejdiilor şi…
Read More
clasa a XI-aLiceu
October 14, 2016

Alexandru Lăpuşneanul

Trăsăturile generale ale nuvelei Trăsăturile nuvelei Alexandru Lăpuşneanul Trăsăturile personajului principal Alexandru Lăpuşneanul - nuvelă romantică(trăsături) Nuvela ,,Alexandru Lapusneanul’’ urmează  în mod fidel recomandările făcute de Mihail Kogălniceanu de a se valoriza în operele sale faptele trecutului. Această nuvelă este inspirată din a doua  domnie a lui Alexandru Lapuşeanul( ATENŢIE: LĂPUŞNEANUL, NU LĂPUŞNEANU)  şi atestă  adevarata măsură  de povestitor a lui Costache Negruzzi. Nuvela are o acțiune complexă şi o structură clasică, cuprinzând o succesiune de evenimente şi întâmplări prezentate pe momentele subiectului. Ca orice nuvelă, şi nuvela lui Costache Negruzzi prezintă ciocniri dramatice de viaţă, conflicte puternice; pe de o…
Read More
clasa a X-aLiceu
October 14, 2016

Modernismul

Definiţia modernismului Acest curent literar constă în tendinţa inovatoare într-o anumită etapă a literaturii. A apărut în literatura secolului al XX-lea ca o reacţie împotriva tradiţionalismului. În literatura română, modernismul a fost teoretizat de criticul şi istoricul literar (NU LITERAL)  Eugen Lovinescu în revista Sburatorul.  Revista a apărut la Bucureşti între anii 1918 şi 1922, 1926 şi 1927; Cenaclul însă, a avut o existenţă mult mai îndelungată; 1918-1947 şi a avut un rol la fel de important ca şi Junimea în secolul trecut. Obiectivele modernismului în literatura română Un prim obiectiv îl reprezintă promovarea şi încurajarea tinerilor scriitori din acea…
Read More
clasa a XII-aLiceu
October 14, 2016

Neomodernismul

Trăsăturile definitorii ale neomodernismului Neomodernismul este un curent literar apărut în secolul al XX-lea ca prelungire a modernismului şi se caracterizează prin următoarele aspecte: Un prim aspect este reprezentat de ambiguitatea mesajului şi a referentului poetic (context).  Ambiguitatea mesajului constă în capacitatea unui cuvânt de a avea mai multe sensuri în acelaşi context; de pildă, poezia lui Nichita Stănescu poate fi interpretată ca o odă închinată iubirii sau ca o artă poetică; iubita poate fi femeia iubită sau poezia. O a doua trăsătură o constituie faptul că poetul modernist manifestă o viziune poetică modernă construită prin structuri sintactice şocante, simboluri…
Read More
clasa a VIII-aGimnaziu
October 14, 2016

Complementul

Definiţia complementului Complementul este partea de propoziţie secundară care determină verbe ( unui verb îi pui întrebarea pentru a gasi complementul), adjective, adverbe, interjecţii. Tipuri de complement Complementele sunt de două feluri:a) Necircumstanţiale: complementul direct complementul indirect complementul de agent b) Circumstanţiale: de loc de timp de mod de cauza concesiv condiţional de scop a) Complementele necircumstanţiale Complementul direct răspunde la întrebările pe cine?, ce? şi determină verbe ( lor le punem întrebarea pentru a afla complementul direct. ) Exemple:    Am cumpărat o vază nouă. Ce am cumpărat? O vază=CD ce fel de vaza? Nouă=atribut adjectival. Ne spune ceva despre substantivul…
Read More
clasa a VIII-aGimnaziu
October 14, 2016

Predicatul

Definiţia predicatului Este partea de propoziţie principală care arată ce se vorbeste despre subiect. Răspunde la întrebările: ce face?, ce este?, cum este? Tipuri de predicat Predicatul este de două tipuri: • Predicatul verbal: răspunde la întrebarea ce face? Ex: Ion merge în America. Ce face Ion? Merge în America. Dan scrie. Ce face Dan? Scrie. • Predicat nominal: este alcătuit dintr-un verb copulativ şi un nume predicativ şi răspunde la întrebările: ce este?, cum este? Verbele copulative Verbele copulative sunt: a) ,,A fi’’ atunci cand NU se poate înlocui cu verbele: a exista, a se intampla, a trece, a…
Read More
clasa a VIII-aGimnaziu
October 13, 2016

Atributul

Definiţia atributului Este partea de propozitie secundară si determină un substantiv ( lui îi pun întrebarea pentru a afla atributul) sau unui înlocuitor al lui. Răspunde la următoarele întrebări: Care? Ce fel de? A, al, ai, ale cui? Caţi? Exemplu: Copilul frumos a plecat. Cine a plecat? Copilul= subiect; care, ce fel de copil? Frumos = atribut adjectival. Tipurile de atribut Atributul, ţinând cont de partea de vorbire prin care se exprimă, este de mai multe feluri: Atributul adjectival (de ce adjectival? Pentru ca partea de vorbire prin care este el exprimat e adjectiv) Exemplu: Am o casă mare. (ce…
Read More
clasa a VII-aGimnaziu
October 13, 2016

Adjectivul

Mijloacele expresive de redare a superlativului absolut în limba română actuală Superlativul absolut se poate exprima şi prin alte mijloace expresive, nu doar prin intermediul adverbelor: Repetarea unui adjectiv: un om bun, bun; un suflet mare, mare, grădină frumoasă, frumoasă. Repetarea unei vocale sau a unei consoane: buuuuun, gallben Adverbe legate de adjectiv prin prepoziţia simplă de: nemaipomenit de, extraordinar de, minunat de, grozav de, slavit de (leneş). Expresii în care adjectivul este însoţit de un substantiv care îi oferă valoare de superlativ absolut: frumos foc, frumos nevoie mare, blând din cale-afară, prea de tot frumos, leneş fără pereche. Adjective…
Read More
clasa a VI-aGimnaziu
October 13, 2016

Adjectivul

Articolul demonstrativ adjectival        Articolul demonstrativ adjectival însoţeşte un adjectiv sau un numeral, acesta este cel care face legătura între respectivele părţi de vorbire şi substantivul pe care îl determină. Articolele demonstrative adjectivale sunt: cel, cea, cei, cele. Exemplu: cămaşa cea roşie carţile  cele noi băiatul cel vesel copiii cei veseli   Acelaşi articol ajută la formarea numelor proprii masculine (Mircea cel Bătrân) şi al gradului superlativ al adjectivelor sau al adverbelor (cel mai isteţ, cel mai departe). De asemenea, articolul demonstrativ adjectival se ia şi se analizează  împreună cu partea de vorbire pe care o însoţeşte deoarece nu poate…
Read More
clasa a V-aGimnaziu
September 19, 2016

Adjectivul

Definiţia adjectivului Adjectivul este partea de vorbire flexibilă ( îşi schimbă forma!) care arată (exprimă)  însuşirea unui substantiv. Acesta stă, de regulă, după substantivul determinat, însă există cazuri în care îl putem întâlni înaintea substantivului în cauză. Exemplu: Nunul  mare, mândrul soare, si pe nună, mândra lună (Mihai Eminescu, Calin-File din poveste. Observăm aşezarea adjectivelor înaintea substantivelor determinate. De asemenea, adjectivul poate fi legat de substantivul determinat, cel despre care el spune ceva, prin articolul demonstrativ adjectival: cel, cea, cei, cele. Exemplu: copilul cel isteţ, casa cea mare. Adjectivul răspunde la întrebările: care?, ce fel de? pe care le punem…
Read More