Rezumatul este o compunere pe baza unui text literar, care are ca scop reținerea esențialului, eliminându-se aspectele secundare și detaliile.

  • Doar operele epice și cele dramatice pot fi rezumate, acestea având acțiune, personaje.
  • Operele lirice nu pot fi rezumate, acestea exprimă stări sufletești, sentimente, convingeri.

     

Etape care preced redactarea unui rezumat:

  1. Citirea atentă a textului literar ( epic sau dramatic).
  2. Identificarea momentelor acțiunii.
  3. Întocmirea planului simplu de idei, care cuprinde ideile principale în ordinea lor din textul literar.

Redactarea rezumatului:

În redactarea rezumatului se prezintă,  pe scurt, întâmplările principale, fără comentarii, aprecieri. De asemenea, textul trebuie să fie mai scurt decât cel inițial, respectându-se structura compunerii ( părțile componente ale compunerii: introducere, cuprins și încheiere), iar pentru pronume și verbe se folosește persoana  a III-a;  totodată, se folosește doar vorbirea indirectă, așadar nu folosim dialogul.

În ceea ce privește timpurile verbale, se recomandă folosirea verbelor la modul indicativ, timpul prezent sau perfect compus ( fără imperfect și perfect simplu). În același timp, este foarte important să se respecte relația cauză- efect, iar legătura dintre evenimente să se realizeze prin cuvinte și expresii, precum: apoi, la început, după aceea, de aceea, deoarece, pentru + verb la infinitiv.

În redactarea rezumatului se evită folosirea datelor despre autor sau despre operă, rezumarea portretelor personajelor. De asemenea, este important să nu folosim citate, figuri de stil, cuvinte regionale, argotice;  arhaismele sunt de evitat, precum și utilizarea,  în mod excesiv, a verbelor la gerunziu, iar  repetițiile pot fi reduse  prin sinonimie.

În concluzie, rezumatul este o compunere pe baza unui text literar în care sunt  prezentate pe scurt, întâmplări principale, expuse în mod obiectiv.

 

Exemple de opere epice sau dramatice cărora le putem realiza rezumatul:

O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale ( comedie-genul dramatic)

Budulea Taichii de Ioan Slavici ( nuvelă-genul epic)

Pașa Hassan de George Coșbuc ( baladă cultă)