Definiţia predicatului

Este partea de propoziţie principală care arată ce se vorbeste despre subiect. Răspunde la întrebările: ce face?, ce este?, cum este?

Tipuri de predicat

Predicatul este de două tipuri:
• Predicatul verbal: răspunde la întrebarea ce face?
Ex: Ion merge în America. Ce face Ion? Merge în America.
Dan scrie. Ce face Dan? Scrie.

• Predicat nominal: este alcătuit dintr-un verb copulativ şi un nume predicativ şi răspunde la întrebările: ce este?, cum este?

Verbele copulative

Verbele copulative sunt:

a) ,,A fi’’ atunci cand NU se poate înlocui cu verbele: a exista, a se intampla, a trece, a petrece, a costa.
Ex.: Mărul este un leu. Aici verbul ,,a fi’’ se poate înlocui cu a costa, aşa că este verb predicativ cu funcţia sintactică de predicat verbal.
Ex: A fost odată ca niciodată. Aici vb ,, a fi’’ se poate inlocui cu ,,a exista’’, aşa că este verb predicativ cu funcţia sintactică de predicat verbal.
În propoziţia: Maria este profesoară, verbul ,,a fi’’ nu poate fi înlocuit cu niciunul din verbele de mai sus, deci este verb copulativ, iar substantivul ,,profesoară’’ are funcţia sintactică de nume predicativ, formând împreună funcţia sintactică de predicat nominal
(vb cop. + nume predicativ = predicat nominal).

b) ,,a deveni’’ este ÎNTOTDEAUNA verb copulativ şi împreună cu numele predicativ (cuvântul imediat următor) formează funcţia sintactică de predicat nominal.
Ex: David a devenit inginer. Verbul ,,a devenit’’ este verb copulativ, substantivul inginer este nume predicativ şi împreună au funcţia sintactică de predicat nominal.

c) Verbele ,,a ieşi’’, ,,a ajunge’’, ,,a se face’’ sunt verbe copulative atunci când pot fi înlocuite cu verbul ,,a deveni’’.
Ex.: Cătalin a ieşit/ s-a făcut/a ajuns doctor în Franţa. Aceste verbe pot fi înlocuite cu ,,a devenit’’. Florin a devenit doctor.

d) Verbul ,,a părea’’ este copulativ atunci când are subiect, exprimat sau nu.
Ex.: Andreea pare supărată.
Pare fericit azi. (cine?) El- subiect subînţeles.
Aici verbul ,,a părea’’ este copulativ pentru că are subiect.
În propoziţia : Pare că plouă nu avem subiect. Cine pare? Nu ne răspunde nimeni, este un verb PREDICATIV, NU COPULATIV. Are funcţia sintactică de predicat verbal.

e) Verbul ,,a rămâne’’ este copulativ atunci când este urmat de un complement circumstanţial de mod, ne arată modalitatea şi răspunde la întrebarea CUM?
Ex.: Dan a ramas milionar. Cum a rămas? Milionar. Verbul este copulativ si împreună cu substantivul ,,milionar’’ (nume predicativ) formează predicatul nominal.
El a rămas acasă. Aici nu este urmat de un CCM, ci de un CCL, unde a rămas? Acasă.
Aici este verb predicativ cu funcţia sintactică de predicat verbal.
Celelalte verbe din limba română sunt verbe predicative şi au funcţia sintactică de predicat verbal.

În concluzie,  predicatul este parte de propoziţie principală alături de subiect; există două tipuri de predicat: cel verbal şi cel nominal, iar pentru a face diferenţa între acestea este nevoie să cunoaştem verbele copulative.