Pastelul este o operă lirică în versuri în care este descris un tablou din natură. Poetul își exprimă emoțiile, sentimentele în fața tabloului descris. Pastelul este creat în culori calde, care emană gingășie, delicatețe, finețe.Vasile Alecsandri a introdus în literatura română termenul de pastel și a publicat un ciclu de poezii intitulat Pasteluri. În aceste poezii, autorul descrie anotimpurile, muncile agricole, însă, dintre toate anotimpurile, iarna l-a impresionat cel mai mult. În acest ciclu de poezii, Vasile Alecsandri descrie un calendar în versuri al anotimpurilor.

Trăsăturile definitorii ale pastelului sunt:

Prima trăsătură o constituie prezența eului liric contemplator, prezență realizată prin verbe, pronume personale ( eu, mie, imi, mi, mă, m, noi, nouă, ne, ni) și adjective pronominale posesive ( meu, mea, mei, mele, nostru, noastră, noștri, noastre) la persoana I, numarul singular și sau plural.

O a doua trăsătură a pastelului o reprezintă adresarea directă prin verbe, pronume personale ( tu, ție, îți, ți, voi, vă, v), adjective pronume personale ( tău, ta, tăi, tale, vostru, voastră, voștri, voastre) la persoana a II-a, numarul singular și sau plural.

O a treia trăsătură o reprezintă descrierea tip tablou  cu caracter subiectiv, ca mod de expunere predominant.

O a patra trăsătură este prezența imaginilor artistice exemplificare cu ajutorul figurilor de stil. Eul liric contemplator își exprimă sentimentele de iubire, melancolie, nostalgie, recunoștință etc ( nu punem virgulă înainte de etcétera în limba română) cu ajutorul figurilor de stil, care, împreună cu imaginile artistice, oferă expresivitate textului.

A cincea trăsătură este ilustrată de prezența, la nivel morfologic, a grupului nominal ( adjectiv plus substantiv ,,vesela câmpie’’, substantiv plus prepoziție plus substantiv ,,norii de zăpadă’’.)

În concluzie, pastelul este  o specie a genului liric în versuri, în care autorul descrie un tablou din natură cu ajutorul imaginilor artistice și al figurilor de stil.