Genul liric cuprinde totalitatea operelor literare în care autorul transmite în mod direct sentimente și gânduri prin intermediul imaginilor artistice si al figurilor de stil.

Trăsăturile definitorii ale genului liric:

O primă trăsătură o constituie prezența eului liric prin verbe, pronume personale ( eu, mie, imi, mi, mă, m, noi, nouă, ne, ni) și adjective pronominale posesive ( meu, mea, mei, mele, nostru, noastră, noștri, noastre) la persoana I, numarul singular și sau plural.

O a doua trăsătură o reprezintă adresarea directă prin verbe, pronume personale ( tu, ție, îți, ți, voi, vă, v), adjective pronume personale ( tău, ta, tăi, tale, vostru, voastră, voștri, voastre) la persoana a II-a, numarul singular și sau plural.

O a treia trăsătură o constituie prezența imaginilor artistice și a figurilor de stil, care oferă expresivitate textului. Imagini artistice ( vizuale, auditive, statice, dinamice ( motrice), cromatice) realizate, transfigurate prin figuri de stil : ( metaforă, epitet, hiperbolă, personificare, enumerație, inversiune, repetiție, comparație).

O a patra trăsătură o reprezintă descrierea tip tablou sau tip portret cu caracter subiectiv, ca mod de expunere predominant.

Specii ale genului liric: pastelul, doina, imnul, oda, sonetul, romanța, meditația, elegia.